LAPTOP DELL LAPTOP HP LAPTOP SONY LAPTOP LENOVO LAP TOSHIBA LAP PANASONIC
LAPTOP GIÁ RẺ LAPTOP ĐỒ HỌA LAPTOP SIÊU MỎNG LAPTOP GAMING LAPTOP QUÂN ĐỘI LAPTOP CAO CẤP
Laptop core 2 giá rẻ Sài Gòn TPHCM PDF Print Email
Written by   
Sunday, 08 March 2015 09:14
banner-hp-laptopsaigon.png
icon-hp-6720s-saigon-tphcm.png
 HP 6720s, Core2-T7200 2.0Ghz, 1G, 100GB, DVD, 15.4in,Pin >1h
Giá : 2.700.000 VND  
xemchitiet-trangden

 

icon-hp-3670s-saigon-tphcm.png
HP 6730sCore2-P8400 2.26Ghz, 2G, 160GB, DVD, 15.4in,Pin >1h30
 Giá : 3.200.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-hp-3670B-saigon-tphcm.png
 HP 6730bCore2-P8600 2.4Ghz, 2G, 160GB, DVD, 15.4in,Pin >1h30
Giá : 3.300.000 VND 
xemchitiet-trangden 
icon-hp-2530p-saigon-tphcm.png
 HP 2530bCore2- SL9400 1.86Ghz, 2G, 160GB,12.1 in, Pin >2h
 Giá : 3.300.000 VND
xemchitiet-trangden

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
banner-Dell-laptopsaigon.png
icon-Dell-E4200-saigon-tphcm.png
Dell Latitude E4200Core2-SU9400 1.4Ghz, 2G, SSD 80GB, 12.1 in,Pin >2h
Giá : 3.500.000 VND  
xemchitiet-trangden

 

icon-Dell-E5500-saigon-tphcm.png
Dell Latitude E5500Core2-     P8700 2.53Ghz,2G,160GB, DVD/RW,15.4 in,Pin >1h30
 Giá : 3.100.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-dell-latitude-E6500-saigon-tphcm.jpg
Dell Latitude E6500Core2-    P8700 2.53Ghz,2G,160GB, DVD/RW,15.4 in,Pin >1h30
Giá : 3.500.000 VND 
xemchitiet-trangden 
icon-Dell-vostro-1520-saigon-tphcm.png
Dell Vostro 1520Core2- P8700 2.53Ghz,2G,160GB, DVD/RW,15.4 in,Pin >1h30
Giá : 3.200.000 VND  
xemchitiet-trangden

 

icon-Dell-vostro-1310-saigon-tphcm.png
Dell Vostro 1310 Core2-P8600 2.4Ghz, 2G,160GB,  DVD/RW,13.1 in,Pin >2h
 Giá : 3.200.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-Dell-6400-saigon-tphcm.png
Dell Inspiron 6400 Core2-T7200 2.0Ghz, 2G,160GB,  DVD/RW, 15.4 in,Pin >1h
Giá : 2.900.000 VND 
xemchitiet-trangden 
icon-Dell-640m-saigon-tphcm.png
 Dell Inspiron 640m Core2-T7200 2.0Ghz, 2G,160GB,  DVD/RW, 14.1 in,Pin >1h
 Giá : 2.900.000 VND
xemchitiet-trangden

 

icon-Dell-M1210-saigon-tphcm.png
Dell XPS 1210M Core2-T7200 2.0Ghz, 2G,80GB,  DVD/RW,WC,12.1 in,Pin>1h30
 Giá : 3.000.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-Dell-D800-saigon-tphcm.png
Dell Latitude D800 ,  Centrino- 1.6Ghz, 1G,40GB,  DVD/RW, 15.4 in,Pin >1h
Giá : 1.500.000 VND
xemchitiet-trangden 
icon-dell-latitude-E5400-saigon-tphcm.jpg
 Dell Latitude E5400, Core2-    P8700 2.53Ghz,2G,160GB, DVD/RW,14.1 in,Pin >1h30
 Giá : 3.300.000 VND
xemchitiet-trangden

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

banner-lenovo-laptopsaigon.png

icon-lenovo-thinkpad-sl510-saigon-tphcm.jpg
Lenovo Thinkpad SL510,  Core2-T9300,2G,160GB, 15.4 in, HDMI,DVD/RW Pin >2h
 Giá : 3.400.000 VND
xemchitiet-trangden

 

icon-lenovo-SL400-saigon-tphcm.png
 Lenovo Thinkpad SL400,  Core 2-T9300,2G,160GB, DVD/RW,HDMI, 14.1in,Pin>2h
 Giá : 3.300.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-lenovo-SL410-saigon-tphcm.png
 Lenovo Thinkpad SL410,  Core 2-T9300,2G,160GB, DVD/RW,HDMI, 14.1in,Pin>2h
Giá : 3.300.000 VND
xemchitiet-trangden 
icon-lenovo-SL510-saigon-tphcm.png
Lenovo Thinkpad SL500,  Core 2-T9300 ,2G,160GB, DVD/RW,HDMI,15.4 in,Pin>2h
Giá : 3.500.000 VND  
xemchitiet-trangden

 

icon-lenovo-X200-saigon-tphcm.png
Lenovo Thinkpad X200,  Core 2-P8400 ,2G,160GB, 12.1in,Pin>1h
 Giá : 2.500.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-lenovo-L412-saigon-tphcm.png
 Lenovo Thinkpad L412,   Core i5-520M ,2G,160GB, DVD/RW,14.1in,Pin>2h
Giá : 4.500.000 VND 
xemchitiet-trangden 
icon-lenovo-T60-wide-saigon-tphcm.png
 Lenovo Thinkpad T60P,  Core 2-T7700,2G,160GB, DVD/RW, 15.4in,Pin>2h
 Giá : 2.700.000 VND
xemchitiet-trangden

 

icon-lenovo-3000 N200-saigon-tphcm.png
Lenovo 3000 N200,Core 2-T7250,2G,160GB,webcam, DVD/RW, 14.1in, Pin >2h
 Giá : 2.500.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-lenovo-3000-c200-saigon-tphcm.png
 Lenovo 3000 C200,Core 2-T7200,2G,160GB,DVD/RW, 15.4in, Pin >2h
Giá : 2.500.000 VND
xemchitiet-trangden 
icon-lenovo-R61-saigon-tphcm.png
 Lenovo Thinkpad R61,   Core 2- T7300,2G,160GB, DVD/RW,15.4 in,Pin>1h30
Giá : 2.700.000 VND  
xemchitiet-trangden

 

icon-lenovo-x61-saigon-tphcm.png
Lenovo Thinkpad X61,Core2-T7100,2G,80GB, 12.1 in, Pin >1h
 Giá : 2.300.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-IBM-T42-T43-saigon-tphcm.png
 IBM T42,  Centrino 1.6-, 1G, 40GB, DVD/RW, 14 in, Pin>1h
Giá : 1.700.000 VND 
xemchitiet-trangden 
icon-lenovo-3000-g530-saigon-tphcm.jpg
 Lenovo 3000 G530,Core 2- T9300,2G,160GB, DVD/RW, Webcam,15.4 in,Pin>2h
Giá : 3.400.000 VND  
xemchitiet-trangden

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
banner-sony-vio-laptopsaigon.png
icon-sony-vio-VGN-FE52B-saigon-tphcm.png
 Sony VIO VGN-FE52B, Core 2-T7200, 2G, 160GB,15.4 in, DVD/RW,webcam Pin>1h30
Giá : 3.500.000 VND  
xemchitiet-trangden

 

icon-sony-vio-vgn-g2-saigon-tphcm.png
Sony VIO VGN-G2Core 2-U6700,2G,80GB,12.1 in, DVD/RW, Pin>3h
 Giá : 2.900.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-sony-vio-vgn-g1-saigon-tphcm.png
 Sony VIO VGN-G2Core 2-U1300,2G,80GB,12.1 in, DVD/RW, Pin>3h
Giá : 2.500.000 VND 
xemchitiet-trangden 
icon-sony-vio-VGN-FS21B-saigon-tphcm.png
Sony VIO VGN-FS21B,  Centrino 1.6Ghz, 2G, 40GB,15.4 in, DVD/RW, Pin>1h30
 Giá : 2.200.000 VND
xemchitiet-trangden

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
banner-toshiba-laptopsaigon.png
icon-Toshiba_dynabook_EX-62J-saigon-tphcm.jpg
Toshiba Dynabook EX-62J ,  Core 2-P8700,2G,160GB, DVD/Rw, 15.4 in, pin>2h
Giá : 3.400.000 VND
xemchitiet-trangden

 

icon-toshiba-Dynabook-Rx1-saigon-tphcm.png
Toshiba dynabook RX1,  Core 2-U6700,2G,80GB, siêu mỏng, nhỏ nhẹ 0,8kg, pin>3h
 Giá : 2.500.000 VND
 xemchitiet-trangden

 

icon-toshiba-Satellite-L20-saigon-tphcm.png
 Toshiba Satellite L20,  Core 2-P8700,2G,160GB, DVD/Rw, 15.4 in, pin>2h
Giá : 3.300.000 VND 
xemchitiet-trangden 
icon-toshiba-Dynabook-1610-saigon-tphcm.png
Toshiba Dynabook 1610, 1620,Centrino 1.2Ghz, 1,25G,40GB,12in,1kg, Pin >2h
 Giá : 1.500.000 VND
xemchitiet-trangden

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
LAST_UPDATED2
 
 
https://lh3.googleusercontent.com/RF0y5MGNBOWvFWfV0dOucx8_Tl3RM9RdQfIy9tSocRgbJcj9t3hceWv7Bp282mIXKJUEBKT2xizNy2GdVoYh-Nxy0kVLCGPxYdARIan8n9gTafQLt_O52D0aqeG98jXcEMPljobx5a7ynnVlzLP7LknXCXPfhg08lWEreYko_fW4jPLVZHykpKfel361CUhU8toTVoFwn92-HXIv60Vo80K8QtKj7hS3CqYURYaWvKUJ6IdXmuMRmO9rs_YWyTTCgI0j5TcGNUuIfrNBIXaNLrsv3BP3zG10zzzieh3dQrCLST5GIZsnABC1HYDzJ6E-CiCZoisCGSocEdcIcvXyAZRqFUxCYoL6ShqnafyHRDMFRDgjeqWCbG1ZogtvW7OfmW8VvMNAy8AKBjsoxeN63craeUSN96-TzXNG1WYRkpAoTEJE0rFFGzytGVrOwOuwiKW5VVoq0QN9xSHmzebsHMm6GykHWz_fEwsmy5ornDtmVAIl2wznPNlCCH1AvWdYUXkgWmscRnKovPRAI129ejrx0b_C_micF4xtHx9Ho8Q1Ybtgy5J4zmy_kDdQ_saE_vk1D09yTe6R3aoZby1OjJGUls8vqNaZgd0ctafhxEEXs8d1WiwDzQGUsqnq28jfhqHOJhhlKMoX3A7mUb-Ha5CEAkBWW_RcdHWBWp6m6xfHTQ=w268-h605-no
 
Skype

Sài Gòn - Mr.Bằng

ĐT & Zalo: 0963.646.733

laptopsaigon.vn

 
Skype

Cần Thơ - Mr.Minh 

ĐT & Zalo: 0966.941.366

laptopcantho.vn

 

Skype

Laptop Số Lượng 

Manager: Mr.Bằng

Zalo : 0979.733.529
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4
mod_vvisit_counterHôm qua263
mod_vvisit_counterTuần này4
mod_vvisit_counterTuần trước1320
mod_vvisit_counterTháng này4877
mod_vvisit_counterTháng trước7882
mod_vvisit_counterTất cả ngày537353

Đang truy cập : 5
IP của bạn: 18.207.240.35
,
Today: Jan 26, 2020

Google +1 Button


 Linh vực Kinh Doanh    Hỗ trợ khách hàng   Cách thức thanh toán   Liên hệ
-Chuyên Laptop xách tay Mỹ, Nhật Bản  -Hướng dẫn thanh toán  -Viecombank : 0181.0033.92286                     Website bán hàng: Laptopsaigon.vn
-Laptop chính hãng Dell, HP, Lenovo, Toshiba,  Sony, panasonic, Nec, Gateway, Fujitsu  -Hướng dẫn mua hàng    -Họ Tên : DƯƠNG NGỌC BẰNG                          -Chi nhánh Nam Sai Gòn    : Vào hẻm 180, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM.
-Laptop tồn kho tại nước ngoài   -Chính sách bảo hành   -Agribank : 6170.2051.15760   Mr.Bằng -  0963.646.733
-Laptop đã qua sử dụng tại nước ngoài theo  tiêu chuẩn của Mỹ và Nhật -Chính sách khuyến mãi

 - Họ Tên : DƯƠNG NGỌC BẰNG

- Chi nhánh: Chi nhánh 7

  dn.bang@yahoo.com 
-Laptop nguyên Zin từ nước ngoài về, chưa  qua sử dụng tại Việt Nam        bangdn 
-Cam kết Laptop còn mới > 97%, chưa qua  sửa chữa lần nào.      /laptopxachtaysaigon
         0963.646.733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop Sài Gòn | Laptop Quan 7 - Nha Be | Laptop giá rẻ TPHCM | Laptop Quận 10, Quận Phú Nhuận

Laptop Quận 7, Nhà Bè , Laptop Quan 10, Quận 1, 2 , 3 , 4, 5, 6, Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân

Google+ Google+ Google+ Google+ Google+ Google+ Google+ Google+ Google+