LAPTOP DELL LAPTOP HP LAPTOP SONY LAPTOP LENOVO LAP TOSHIBA LAP PANASONIC
LAPTOP GIÁ RẺ LAPTOP ĐỒ HỌA LAPTOP SIÊU MỎNG LAPTOP GAMING LAPTOP QUÂN ĐỘI LAPTOP CAO CẤP
Adapter-Sạc Laptop Zin 100% Sài Gòn - TPHCM Adaptor-Sạc HP,Sony,Toshiba,Lenovo,IBM,Dell, Acer, Asus,Samsung,Fujitsu,liteon TPHCM
Adaptor-Sạc HP,Sony,Toshiba,Lenovo,IBM,Dell, Acer, Asus,Samsung,Fujitsu,liteon TPHCM PDF Print Email
Written by   
Tuesday, 19 May 2015 13:37
alt
alt
 Sạc HP 18.5V-3.5A Đầu vàng
Giá : 180K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc HP 18.5V-3.5A Đầu kim
 Giá : 180K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc HP 18.5V-4.9A Đầu đạn
Giá : 210K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc HP 18.5V-4.9A Đầu thường
 Giá : 230K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc HP 19V-4.74A Đầu đạn
Giá : 230K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc HP 19V-4.74A Đầu kim
Giá : 230K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
Sạc HP mini 19V-2A chân kim
Giá : 300K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc HP mini 19V-2A chân khấc
 Giá : 300K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc HP mini 19V-1.58A original
Giá : 170K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc HP 19V-3.3A Đầu kim hot
 Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc HP 19V-3.3A Đầu thường hot
Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc HP 18.5V-6.5A Đầu kim
Giá : 500K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
Sạc HP 19V-7.1A Đầu kim
Giá : 600K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Từ khóa google: Adaptor (Sạc) HP, Adapter Hp 18.5V - 3.5A Đầu vàng, Adapter Hp 18.5V - 3.5A Đầu kim, Adapter Hp 18.5V - 4.9A Đầu đạn, Adapter Hp 18.5V - 4.9A Đầu thường, Adapter Hp 19V - 4.74A Đầu đạn, Adapter Hp 19V - 4.74A Đầu kim, Adapter Hp mini 19v - 2a chân kim, Adapter Hp mini 19v - 2a chân khấc, Adapter Hp mini 19v - 1.58A original, Adapter Hp 19V - 3.3A Đầu kim hot, Adapter Hp 19V - 3.3A Đầu thường hot, Adapter HP 18.5V - 6.5A Đầu kim, Adapter HP 19v - 7.1A Đầu kim.

alt
alt
 Sạc IBM 16V-4.5A  
Giá : 145K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Lenovo 19V-3.42A
 Giá : 145K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc Lenovo 19V-4.74A
Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc Lenovo 19V-3.42A Hình Xương
 Giá : 170K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Lenovo 19V-4.74A Hình Xương
Giá : 190K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc IBM/Lenovo 20V-3.25A Chân Kim
Giá : 230K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
Sạc Lenovo 20V-3.25A Đầu thường, thân nhỏ
Giá : 230K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Lenovo 20V-3.25A Đầu USB Vuông
 Giá : 250K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Lenovo 20V-4.5A Đầu kim
Giá : 230K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc Lenovo 20V-4.5A Đầu thường, thân nhỏ
 Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Lenovo 20V-4.5A Đầu USB Vuông
Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc Lenovo mini 20V-2A Original
Giá : 230K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

Từ khóa google: Adapter IBM 16V -  4.5A, Adapter Lenovo 19v - 3.42A, Adapter Lenovo 19v - 4.74A, Adapter Lenovo 19v - 3.42A Hình xương, Adapter Lenovo 19v - 4.74A Hình xương, Adapter IBM/Lenovo 20V -  3.25A chân kim, Adapter Lenovo 20V - 3.25A đầu thường, thân nhỏ, Adapter Lenovo 20V - 3.25A  chân usb, Adapter Lenovo 20V - 4.5A chân kim, Adapter Lenovo 20V - 4.5A đầu thường, thân nhỏ, Adapter Lenovo 20V - 4.5A chân usb, Adapter MINI lenovo 20v - 2A original.

alt
alt
 Sạc Acer 19V-3.42A 
Giá : 145K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Acer 19V-4.7A 
 Giá : 175K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc Liteon 19V-3.42A 
Giá : 145K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc Liteon 19V-4.7A 
 Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Acer Mini 19V-2.1A Original 
Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc Acer Mini 19V-1.58A Original
Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

Từ khóa google: Adapter-Sạc acer 19V -  3.42A, Adapter-Sạc Acer 19V -  4.7A, Adapter-Sạc Liteon 19V - 3.42A, Adapter-Sạc Liteon 19V - 4.7A, Adapter-Sạc Mini acer 19v - 2.1A  original, Adapter-Sạc Mini acer 19v - 1.58A  original

alt
alt
 Sạc Asus 19V-3.42A 
Giá : 145K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Asus 19V-4.7A 
 Giá : 175K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc mini Asus 19V-2.1A Original 
Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc Asus Mini 19V-2.315A Original
 Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Asus Mini 12V-3A 
Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc Asus Mini 19V-1.75A  Hình chữ nhật
Giá : 210K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
Sạc Asus Mini 19V-2.37A Hình chữ nhật 
Giá : 210K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Asus Mini 19V-1.75A Original hình vuông
 Giá : 320K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc Asus Mini 19V-2.37A Original hình vuông
Giá : 320K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
Sạc Asus Mini 19V-3.42A Original  Hình vuông 
 Giá : 340K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Asus Mini 19V-3.42A Original Hình vuông  
 Giá : 420K|BH 6T
xemchitiet-trangden 

 

alt
 Sạc Adapter 19V-7.7A 
 Giá : 600K|BH 6T
xemchitiet-trangden 

Từ khóa google: Adapter-Sạc Asus 19V - 3.42A, Adapter-Sạc ASUS 19V - 4.7A, Adapter-Sạc Asus mini 19V - 2.1A  original, Adapter-Sạc Asus mini 9.5v - 2.315A  original, Adapter-Sạc Asus mini 12V - 3A   original, Adapter-Sạc Asus mini 19V - 1.75A hình chữ nhật, Adapter-Sạc Asus mini 19V - 2.37A hình chữ nhật, Adapter-Sạc Asus mini 19V - 1.75A original vuông, Adapter-Sạc Asus mini 19V - 2.37A original vuông, Adapter-Sạc Asus mini 19V - 3.42A original vuông, Adapter-Sạc Asus mini 19V - 4.74A original vuông, Adapter-Sạc Asus 19V - 7.7A

 

alt
alt
 Sạc Samsung 19V-3.16A 
Giá : 145K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Samsung 19V-4.7A 
 Giá : 175K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc Samsung 19V-2.1A 
Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc Samsung 14V-3.21A
 Giá : 200K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Fujitsu 19V-3.42A 
Giá : 145K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc Fujitsu 19V-4.22A 
Giá : 200K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
Sạc Gateway 19V-3.42A 
Giá : 145K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Gateway 19V-4.74A
 Giá : 175K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Adapter cho LCD 12V-4A 
Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
Adapter cho LCD 12V-5A 
 Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Từ khóa googleAdapter-sạc Samsung 19V - 3.16A, Adapter-sạc Samsung 19V - 4.7A, Adapter-sạc Samsung 19V - 2.1A  original, Adapter-sạc samsung 14V - 3.21A, Adapter-sạc Fujitsu 19v - 3.42A, Adapter-sạc Fujitsu 19v - 4.22A, Adapter-sạc gateway 19V - 3.42A  (Liteon), Adapter-sạc gateway 19V - 4.74A  (Liteon), Adapter-sạc for LCD 12V - 4A, Adapter-sạc for LCD 12V - 5A

 alt
alt
 Sạc Dell 19.5V-3.34A thân bầu + dây cao su
Giá : 210K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Dell 19.5V-3.34A For XPS
 Giá : Call|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Dell 19.5V-3.34A Slim (Mỏng)
Giá : 300K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc Dell 19.5V-3.34A hình chữ Nhật
 Giá : 195K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Dell 19.5V-4.62A hình chữ Nhật
Giá : 230K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc Dell 19.5V-4.62A thân bầu + dây cao su
Giá : 230K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
Sạc Dell 19.5V-4.62A Slim (Mỏng)
Giá : 305K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Dell Alienware 19.5V-12.3A
 Giá : 800K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc Dell Adamo 14V-3.21A
Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

Từ khóa google: Adapter DELL 19.5v - 4.62A hình chữ nhật; Adapter DELL 19.5v - 4.62A thân bầu + dây cao su; Adapter DELL 19.5V - 4.62A Mỏng Slim, Adapter DELL Alienware 19.5V - 12.3A, Adapter DELL ADAMO 14V - 3.21A; Adapter Mini Dell 19v - 2.31A cực hot; Adapter Mini Dell 19v - 6.7a hình chữ nhật; Adapter Mini Dell 19v - 6.7a slim( mỏng); Adapter Mini Dell 19v - 7.7 hình chữ nhậtAdapter Mini Dell 19v - 7.7 slim (mỏng);Adapter Mini Dell 19v - 1.58A original

 

alt
alt
 Sạc Sony Vio 16V-4A
Giá : 230K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Sony Vio 16V-4A có Logo sony Vio
 Giá : 230K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc Sony Vio 19.5V-3.9A
Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc Sony Vio 19.5V-3.9A có Logo sony Vio
 Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Sony Vio 19.5V-4.7A
Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc Sony Vio 19.5V-4.7A có Logo sony Vio
Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc Sony Vio 10.5V-1.9A Original
Giá : 175K|BH 6T  
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Sony Vio 10.5V-2.9A Original
 Giá : 175K|BH 6T 
 xemchitiet-trangden

 

alt
 Sạc Sony Vio 19.5V-2A Original
Giá : 175K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 
alt
 Sạc Sony Vio 19.5V-3.3A Original
 Giá : 250K|BH 6T 
xemchitiet-trangden

 

alt
Sạc Sony Vio 10.5V-3.8A Original
Giá : 300K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

 

alt
Sạc Sony Vio 19.5V-6.2A 
Giá : 550K|BH 6T 
xemchitiet-trangden 

Từ khóa google: Adapter SONY 16V - 4A; Adapter SONY Logo VAIO 16V - 4A, Adapter SONY 19.5V - 3.9A, Adapter SONY 19.5V - 3.9A LOGO VAIO, Adapter SONY 19.5V - 4.7A, Adapter SONY logo VAIO 19.5V - 4.7A, Adapter Mini SONY 10.5V - 1.9a original, Adapter mini sony 10.5V - 2.9a original, Adapter Mini SONY 19.5V - 2A original, Adapter Mini SONY 19.5V - 3.3a original, Adapter Mini SONY 10,5v - 3.8a original, Adapter SONY  19.5V - 6.2A

LAST_UPDATED2
 
 
https://lh3.googleusercontent.com/RF0y5MGNBOWvFWfV0dOucx8_Tl3RM9RdQfIy9tSocRgbJcj9t3hceWv7Bp282mIXKJUEBKT2xizNy2GdVoYh-Nxy0kVLCGPxYdARIan8n9gTafQLt_O52D0aqeG98jXcEMPljobx5a7ynnVlzLP7LknXCXPfhg08lWEreYko_fW4jPLVZHykpKfel361CUhU8toTVoFwn92-HXIv60Vo80K8QtKj7hS3CqYURYaWvKUJ6IdXmuMRmO9rs_YWyTTCgI0j5TcGNUuIfrNBIXaNLrsv3BP3zG10zzzieh3dQrCLST5GIZsnABC1HYDzJ6E-CiCZoisCGSocEdcIcvXyAZRqFUxCYoL6ShqnafyHRDMFRDgjeqWCbG1ZogtvW7OfmW8VvMNAy8AKBjsoxeN63craeUSN96-TzXNG1WYRkpAoTEJE0rFFGzytGVrOwOuwiKW5VVoq0QN9xSHmzebsHMm6GykHWz_fEwsmy5ornDtmVAIl2wznPNlCCH1AvWdYUXkgWmscRnKovPRAI129ejrx0b_C_micF4xtHx9Ho8Q1Ybtgy5J4zmy_kDdQ_saE_vk1D09yTe6R3aoZby1OjJGUls8vqNaZgd0ctafhxEEXs8d1WiwDzQGUsqnq28jfhqHOJhhlKMoX3A7mUb-Ha5CEAkBWW_RcdHWBWp6m6xfHTQ=w268-h605-no
 
Skype

Sài Gòn - Mr.Bằng

ĐT & Zalo: 0963.646.733

laptopsaigon.vn

 
Skype

Cần Thơ - Mr.Minh 

ĐT & Zalo: 0966.941.366

laptopcantho.vn

 

Skype

Laptop Số Lượng 

Manager: Mr.Bằng

Zalo : 0979.733.529
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay17
mod_vvisit_counterHôm qua264
mod_vvisit_counterTuần này1189
mod_vvisit_counterTuần trước1771
mod_vvisit_counterTháng này4766
mod_vvisit_counterTháng trước6077
mod_vvisit_counterTất cả ngày543319

Đang truy cập : 7
IP của bạn: 3.229.118.253
,
Today: Feb 21, 2020

Google +1 Button


 Linh vực Kinh Doanh    Hỗ trợ khách hàng   Cách thức thanh toán   Liên hệ
-Chuyên Laptop xách tay Mỹ, Nhật Bản  -Hướng dẫn thanh toán  -Viecombank : 0181.0033.92286                     Website bán hàng: Laptopsaigon.vn
-Laptop chính hãng Dell, HP, Lenovo, Toshiba,  Sony, panasonic, Nec, Gateway, Fujitsu  -Hướng dẫn mua hàng    -Họ Tên : DƯƠNG NGỌC BẰNG                          -Chi nhánh Nam Sai Gòn    : Vào hẻm 180, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM.
-Laptop tồn kho tại nước ngoài   -Chính sách bảo hành   -Agribank : 6170.2051.15760   Mr.Bằng -  0963.646.733
-Laptop đã qua sử dụng tại nước ngoài theo  tiêu chuẩn của Mỹ và Nhật -Chính sách khuyến mãi

 - Họ Tên : DƯƠNG NGỌC BẰNG

- Chi nhánh: Chi nhánh 7

  dn.bang@yahoo.com 
-Laptop nguyên Zin từ nước ngoài về, chưa  qua sử dụng tại Việt Nam        bangdn 
-Cam kết Laptop còn mới > 97%, chưa qua  sửa chữa lần nào.      /laptopxachtaysaigon
         0963.646.733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop Sài Gòn | Laptop Quan 7 - Nha Be | Laptop giá rẻ TPHCM | Laptop Quận 10, Quận Phú Nhuận

Laptop Quận 7, Nhà Bè , Laptop Quan 10, Quận 1, 2 , 3 , 4, 5, 6, Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân

Google+ Google+ Google+ Google+ Google+ Google+ Google+ Google+ Google+